Sertifiseringskrav

I tabellen under er en generell oversikt over produktkrav til plastrør som omfattes av:

  • Sertifisering i henhold til tidligere nasjonale standarder i Norden (NS-, SIS-, DS- og SFS-merkede produkter)
  • CE-merkede produkter
  • Produkter merket med Nordic Poly Mark

Som det fremgår av tabellen har rør merket med Nordic Poly Mark i praksis samme kravnivå som tidligere NS-merkede rør.

Kravnivået for CE-merkede rør er, som det fremgår av tabellen, mye lavere.

Beskrivelse/egenskaper INSTA-CERT
Nordic Poly Mark
CE-merking
Avløp Trykk Avløp Trykk
Produktsertifisering:
Typeprøvning tredjepart
Intern kontroll
Ekstern kontroll tredjepart
++
++
++
++
++
++

+(1)
– (2)

+(1)
– (3)
Materialer:
Densitet, PE/PP/PVC
Smelteindeks, PE/PP
Termisk stabilitet, PP/PE
K-verdi, PVC
Mykningstemperatur, PVC
Langtids trykkholdfasthet
++
++
++
++
+
ikke rel.
++
++
++
++
++
++

ikke rel.

+ dekla
Produkt:
Dimensjoner
Utseende
Merking
Overflatebeskaffenhet
Dimensjonsstabilitet
Termisk stabilitet
Slagprøving
Stivhet
Trykkprøve
Metylenklorid, PVC
Værbestandighet
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
ikke rel.
++
++
++
++
++
++
++
ikke rel.
++
++
++
dekla


dekla


dekla+

Systemet:
Tetthet i skjøt
Motstand mot kombinert jordbelastning og høy temperatur (BLT)(rør i jord)
Syklustest med høy temperatur (rør i bygning)
Toksiske krav
++
++
++ikke rel.
++
ikke rel.
ikke rel.++
+dekla

++ikke rel.
+dekla
ikke rel.
ikke rel.(4)

Kravjämförelse

++ Inngår på nåværende niveå

+ Inngår, men på lavere niveå

Inngår ikke

ikke rel. Ikke relevant for bruksområdet

dekla Produsenten deklarerer kravet selv

(1) Produsenten bestemmer selv omfanget av den interne kontrollen.

(2) Reaksjon overfor ild kan bli lagt under tredjepartskontroll avhengig av klassifisering

(3) Vannkvalitet vil sannsynligvis omfattes av tredjeparts typetesting og kontroll

(4) Toksiske krav i forbindelse med vannforsyning er stadig under diskusjon i EU, så nivået i forhold til de eksisterende kravene i Danmark og Finland er ikke kjent.