Tervetuloa!

Nordic Poly Markin kotisivut tarjoavat sinulle kattavasti tietoa muoviputkijärjestelmille myönnettävästä Nordic Poly Mark -laatumerkistä sekä yhteispohjoismaisesta INSTA-CERT- sertifiointimenettelystä. Sivuston linkkien kautta pääset INSTA-CERTin kotisivulle tutustumaan Nordic Poly Mark -merkittyihin tuotteisiin sekä sertifiointivaatimuksiin ja -ohjeisiin.

 

Mikä on Nordic Poly Mark (NPM)?

Nordic Poly Mark (NPM) -merkki on rekisteröity EU:n tavaramerkki, jonka omistaa NPG ja jonka käyttöoikeuden myöntää INSTA-CERT.

Lisätietoa EUIPOn rekisteristä: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/1279312

NPM-merkki on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä vapaaehtoinen laatumerkki, joka osoittaa EN-standardien ja pohjoismaisten korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen.

Nordic Poly Mark on korvannut Pohjoismaiden kansalliset sertifiointimerkit jo vuodesta 2004. Riippumattoman INSTA-CERT-ryhmän luoma sertifiointijärjestelmä on avoin, joten jokainen sertifiointimenettelyn vaatimukset täyttävä valmistaja voi hakemuksella saada tuotteilleen NPM- merkin käyttöoikeuden.

NPM-merkin löydät kaikkien merkittävien pohjoismaisten muoviputkivalmistajien tuotteista.

Mitä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi?

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi tarkoittaa sitä, että valmistaja on vapaaehtoisesti sitoutunut noudattamaan sertifioinnin perustana olevia vaatimuksia. Kun tuotetta valmistava yritys täyttää sertifiointiperusteiden vaatimukset, yrityksen on mahdollista saada laatumerkin käyttöoikeus.

Euroopassa on lukuisia erilaisia sertifiointijärjestelmiä, joiden välillä voi olla eroja esimerkiksi testausten laajuudessa ja vaatimustasoissa. Kannattaa huomioida, etteivät eri laatumerkit ole aina suoraan verrattavissa toisiinsa.

Nordic Poly Mark -merkki osoittaa, että tuote vastaa laatuvaatimuksia, joita pohjoismaiset olosuhteet edellyttävät. Vaatimustaso on käytännössä sama kuin aiemmin käytössä olleilla kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Nordic Poly Mark -laatumerkin käyttöoikeutta voi hakea neljän pohjoismaisen sertifioijan muodostaman INSTA-CERT-ryhmän jäseneltä. INSTA-CERT-ryhmän sertifiointiohjeissa on määritelty laatumerkin edellyttämän testaus- ja valvontamenettelyn laajuus.

Nordic Poly Mark -merkittyjen tuotteiden valmistajat sitoutuvat jatkuvaan sisäiseen ja ulkoiseen laadunvalvontaan. Ei siis riitä, että tuotteiden ja tuotannon laatua valvoo vain valmistaja, vaan tuotteiden laatu varmistetaan aina riippumattoman, ulkopuolisen tahon eli ns. kolmannen osapuolen laadunvalvonnalla. Sertifioijan valtuuttamalla ulkopuolisella taholla tulee olla kyseisten tuotteiden testausta ja tarkastusta koskeva akkreditointi.

Miksi Nordic Poly Mark?

Nordic Poly Mark -merkki takaa muoviputkijärjestelmille pohjoismaisen korkean laadun, turvallisuuden ja luotettavuuden. Se on tae siitä, että tuotteet täyttävät rakentamista koskevat tekniset määräykset sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa ja kestävät vaativat pohjoiset olosuhteemme – ympäri vuoden.

Vaatimalla NPM-merkittyjä tuotteita viranomaiset, suunnittelijat, urakoitsijat ja loppukäyttäjät voivat luottaa siihen, että tuotteet kestävät oikein asennettuina moitteettomasti koko niiden odotetun elinkaaren ajan.

Nordic Poly Mark -merkityt tuotteet juomaveden johtamisessa

INSTA-CERT-sertifiointijärjestelmän vaatimusten mukaisten juomavesijohtotuotteiden on Suomessa oltava tähän käyttötarkoitukseen soveltuviksi osoitettuja.

Juomaveden johtamiseen soveltuvat NPM-merkityt tuotejärjestelmät ovat meillä tunnistettavissa suomalaiseen arviointimenettelyyn perustuvasta FI-merkistä.