Tervetuloa

Tervetuloa Nordic Poly Markin kotisivuille. Kotisivut sisältävät tietoa Nordic Poly Mark-laatumerkistä ja yhteispohjoismaisesta sertifiointimenettelystä INSTA-CERT.

Mikä on Nordic Poly Mark (NPM)?

Nordic Poly Mark on muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki. Muoviputkille on Euroopassa nykyään yhteiset tuotestandardit  ja samalla Pohjoismaissa on melko samanlaiset laadulliset rakentamisperinteet. Tästä johtuen on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa otettu käyttöön yhteinen laatumerkki muoviputkituotteille – Nordic Poly Mark.

Mitä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi?

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi merkitsee sitä, että valmistaja on vapaaehtoisesti sitoutunut noudattamaan riippumattoman sertifioijan vahvistamaa sertifiointiohjetta. Jos valmistaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset, hänelle myönnetään lupa merkitä tuotteensa sertifiointiohjeeseen kuuluvalla laatumerkillä, esim. Nordic Poly Mark.

Euroopan maissa on lukuisia sertifiointijärjestelmiä. Näiden kansallisten laatumerkkien välillä voi olla eroja testauksen laajuudessa ja taajuuksissa sekä vaatimusten tasoissa. Siten eri laatumerkit eivät aina ole samanarvoisia.

Nordic Poly Mark -laatutaso vastaa pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia. Vaatimustaso on käytännössä sama kuin aiemmilla kansallisilla laatumerkeillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Nordic Poly Mark -laatumerkin käyttöoikeutta voi hakea INSTA-CERTiltä, joka on neljän pohjoismaisen sertifioijan muodostama ryhmä – ks. myös kohta sertifiointi.

INSTA-CERT on sertifiontiohjeissaan määritellyt sekä sisäisen että ulkoisen laadunvalvonnan laajuuden. Nordic Poly Mark-merkittyjen tuotteiden osalta valmistajat sitoutuvat jatkuvaan laadunvalvontaan, joka tehdään riippumattoman testauslaitoksen valvonnassa – ns. kolmannen osapuolen valvonta.

Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja itse vakuuttaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja että landunvalvonta hoidetaan harmonisoidussa standardissa edellytetyllä tavalla. Tämä valvonta käsittää vain suppean osan tuotestandardin vaatimuksista. CE-merkinnän pääasiallisena tehtävänä on osoittaa, että rakennustuotteet täyttävät EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset.

On kaksi tapaa osoittaa, että EN-tuotestandardin mukainen tuote täyttää direktiivin vaatimukset:

Joko siten että ns. harmonisoitu EN-standardi (hEN) kattaa tuotekohtaisen standardin.
Tai siten, että tuotestandardiin kuuluu liite Zxx, jossa kerrotaan miten rakennustuotedirektiivin vaatimukset täytetään.


CE-merkintä ei edellytä varsinaisen tuotestandardin mukaista testausta eikä riippumattoman testauslaitoksen valvontaa. Tästä syystä CE-merkki ei ole verrattavissa muoviputkituotteiden vapaaehtoisiin laatumerkkeihin eikä sitä tule sekoittaa niihin.

Nordic Poly Mark -laatumerkityt tuotteet täyttävät aina CE-merkinnän vaatimukset, vaikka tuotteissa ei olisikaan CE-merkintää.

Lisätietoa CE-merkinnästä

Miksi Nordic Poly Mark?

Nordic Poly Mark (NPM) on yhteispohjoismainen laatu- ja sertifiointimerkki. NPM-merkki tuotteessa takaa korkean pohjoismaisen laadun.

Pohjoismaissa on aina käytetty korkealaatuisia muoviputkituotteita. Tuotteiden laatu on varmennettu kansallisella tuotesertifioinnilla riippumattomien testauslaitosten tekemän testauksen turvin. Aikaisemmin ovat  kansalliset viranomaiset (Suomessa ympäristöministeriö) vahvistaneet vaatimukset ja antaneet tyyppihyväksynnät (Suomessa STF-merkki) rakennusten sisällä käytetyille tuotteille.

Nykyään rakennustuotteiden viranomaismerkkinä toimii CE-merkintä, joka ei kuitenkaan toistaiseksi ole mahdollinen muoviputkituotteille. Niinpä muoviputkijärjestelmien tuotteilla käytetään sekä infran että talotekniikan rakentamisessa INSTA-CERTin vapaaehtoista tuotesertifiointia, jonka laatumerkki NPM osoittaa tuotteen pohjoismaisen laatutason.

NPM on korvannut Pohjoismaiden kansalliset sertifiointimerkit jo vuodesta 2004.

Juomavesihyväksyntä

EU:ssa valmistellaan yhteistä hyväksymismenettelyä juomaveden kanssa kosketukseen tuleville tuotteille.  Voimaantulo ei ole vielä tiedossa  Joskus tulevaisuudessa merkitään siis juomavesikäyttöön tarkoitetut tuotteet, kuten esim. putket sovitulla merkinnällä osoittamaan terveysvaatimusten täyttyminen. Juomavesihyväksyntä ei tule kattamaan tuotteen mekaanisia ja teknisiä ominaisuuksia.

Ennen eurooppalaisen hyväksymismenettelyn voimaantuloa jatkuu kansalliset hyväksymismenettelyt niissä maissa, joilla sellainen on. Suomella ja Tanskalla on tällainen menettely juomavesijohdoille ja näissä maissa käytettävät juomavesiputket merkitään Nordic Poly Mark-merkin ohella FI- tai vastaavasti DK-VAND merkillä.