Certificeringskrav

I nedenstående tabel findes en generel oversigt over produktkravene til plastrør som omfattes af:

  • Certificering i henhold til tidligere nationale standarder i Norden (NS-, SIS-, DS- og SFS-mærkede produkter)
  • CE-mærkede produkter
  • Produkter mærket med Nordic Poly Mark

Kravsniveauet for CE-mærkede rør er, som det fremgår nedenfor, lavere.

Beskrivelse/ egenskaber INSTA-CERT
Nordic Poly Mark
CE-mærkning
Afløb Tryk Afløb Tryk
Produktcertificering:
Typeprøvning tredjepart
Intern kontrol
Ekstern kontrol tredjepart
++
++
++
++
++
++

+(1)
– (2)

+(1)
– (3)
Materialer:
Densitet, PE/PP/PVC
Smelteindeks, PE/PP
Termisk stabilitet, PP/PE
K-værdi, PVC
Blødgøringstemperatur, PVC
Langtidstrykstyrke
++
++
++
++
+
ej rel.
++
++
++
++
++
++

ej rel.

+ dekla
Produkt:
Dimensioner
Udseende
Mærkning
Overfladebeskaffenhed
Dimensionsstabilitet
Termiskstabilitet
Slagprøvning
Stivhed
Trykprøve
Methylenklorid, PVC
Vejrbestandighed
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
ej rel.
++
++
++
++
++
++
++
ej rel.
++
++
++
dekla


dekla


dekla+

Systemet:
Samlingers tæthed
Modstand mod kombineret jordbelastning og høj temperatur (BLT)(rør i jord)
Cyklustest ved forhøjet temperatur (rør i bygning) -Toksiske krav
++
++
++ej rel.
++
ej rel.
ej rel.++
+dekla

++ej rel.
+dekla
ej rel.
ej rel.(4)

 

Sammenligning af krav indeholdt i de forskellige ordninger

++ Indeholdt på nuværende niveau

+ Indeholdt, men på lavere end nuværende niveau- Ikke indeholdt

ej rel. Ikke relevant for applikationen

dekla Fabrikant deklareret værdi kræves

(1) Fabrikanten bestemmer selv omfanget af den interne kontrol.

(2) Reaktion over for ild kan blive underkastet tredjeparts kontrol afhængigt af klassificering.

(3) Vandkvalitet vil formentlig blive omfattet af tredjeparts typeprøvning og kontrol.

(4) Toksiske krav i forbindelse med CE-mærkning er stadig under diskussion, så niveauet i forhold til de eksisterende krav i DK og FIN kendes ikke er diskussion, så niveauet i forhold til de eksisterende krav i DK og FIN kendes ikke.