Certificering

Insta-Cert / Nordic Poly Mark

Produkter som mærkes med Nordic Poly Mark følger en certificeringsordning som er fastsat af INSTA-CERT.

Organisationen, der certificerer plastrør i Norden, INSTA-CERT, består af følgende certificeringsorganer:

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige
  • Dancert A/S, Danmark
  • SFS-Inspecta, Finland
  • Norner, Norge

For hvert produkt mærket med Nordic Poly Mark er krav og prøvningsfrekvens angivet i et særligt dokument kaldet INSTA SBC (særskilte bestemmelser for certificering) + et nummer (produktstandardens nummer). F.eks. INSTA SBC 12201 for PE trykrør for vandforsyning.

Alle disse dokumenter er tilgængelige på www.insta-cert.net.

I SBC´erne er tillægskravene til produktstandarden beskrevet. De fleste produktstandarder er i dag EN-standarder. En EN-produktstandard er en fælles standard for alle EU/EØS medlemmer og derfor i vid udstrækning et kompromis mellem tidligere nationale standarder. Tillægskravene i SBC´erne fra INSTA-CERT skal være med til at løfte EN-standardernes kvalitesniveau op til det kendte nordiske niveau.

Tillægskravene beskriver for eksempel detaljer om typetest eller specificerer strengere krav til produkterne end EN-standarderne. Et eksempel er at tests udføres ved lavere temperatur for, at sikre at slagfastheden er tilpasset vores klima i Norden. Et andet eksempel kan være strengere krav til tætheden i samlinger, end det som EN-standarderne kræver.

En SBC kan også have et begrænset udvalg af dimensioner og rørklasser for nogle produkter. For eksempel er der for afløbsrør til indvendig brug, taget rør med mindste tykkelse ud for at certificeringsordningen har en sikker og funktionel installation.

Certificeringsprocessen

For at få et produkt certificeret og mærket med Nordic Poly Mark hos INSTA-CERT, må der udføres en typetest gennem et uafhængigt akkrediteret testinstitut (f.eks DTI, SP eller andre). Testinstituttet udsteder en typetestrapport, hvor det fastslås om produktet opfylder kravene i produktstandarden og SBC´en.

Typetestrapporten og en kopi af aftalen mellem producenten og det akrediterede testinstitut sendes til INSTA-CERT, som på baggrund af dette sender et certificat, som giver producenten ret til at mærke produktet med Nordic Poly Mark.

Producenten gennemfører løbende interne kontroller, som overvåges af testinstituttet, der jævnligt gennemfører inspektion. Endvidere tages der stikprøver fra producentens lager for at kontrollere dokumentationen på intern kontrol og for at kontrollere at testkravene er opfyldt. Såfremt testinstituttet har anmærkninger vil INSTA-CERT vurdere tiltag mod producenten, hvilket i yderste konsekvens kan betyde inddragelse af retten til at bruge kvalitetsmærket.

Vedvarende kontrol