Foreskrivelse af mærket

Som indkøber til privat byggeri, der ikke er dækket af loven om offentlig licitation, kan man frit forlange, at plastrørsprodukterne skal være mærket med Nordic Poly Mark.

I forbindelse med licitation og offentligt byggeri, er det ikke tilladt at henvise til en speciel certificeringsordning.

For foreskrivelse af Nordic Poly Mark i udbudsmateriale har Danva udarbejdet retningslinier der forefindes på: www.danva.dk/eksempeltekniskekrav

För att säkerställa denna kvalitetsnivå kan nedanstående text anges i bygghandlingarna:

Rør og rørdele skal opfylde de tekniske bestemmelser i de angivne produktstandarder og i INSTA SBC (se www.insta-cert.net). Dette skal være kontrolleret gennem tredjepartskontrol bestyret af Insta-Cert og produkterne skal være mærket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau.