Sertifiointi

Nordic Poly Mark -merkki tuotteessa kertoo siitä, että se on INSTA-CERT-menettelyllä sertifioitu. Laatumerkkiä voivat käyttää vain valmistajat, jotka noudattavat sen edellyttämää testaus- ja tarkastusohjelmaa.

INSTA-CERT-ryhmään kuuluu neljä pohjoismaista sertifioijaa:

  • Inspecta Sertifiointi Oy, Suomi
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Ruotsi
  • Dancert A/S, Tanska
  • Norner AS, Norja

Nordic Poly Mark -merkittyjä tuotteita koskevat vaatimukset ja testausten taajuudet esitetään tuotekohtaisissa sertifiointiohjeissa eli SBC-ohjeissa. SBC-ohjeet määrittävät vaatimukset tuotteelle, valmistusprosessille ja laadunvalvonnalle. Ne pohjautuvat eurooppalaisiin standardeihin ja pohjoismaisiin erityisvaatimuksiin. Erityisvaatimuksena voi olla esimerkiksi se, että iskulujuutta testataan alhaisemmassa lämpötilassa kuin EN-standardi edellyttäisi, jotta voidaan varmistaa putken iskulujuus pohjoisissa olosuhteissamme. Tuotevalikoiman rajaus on myös yksi erityisvaatimus: muualla Euroopassa käytössä olevia ohutseinämäisimpiä putkituotteita ei ole hyväksytty INSTA-CERT-sertifiointiohjelmaan.

Sertifiointimenettely

INSTA-CERT-sertifiointi ja Nordic Poly Mark -merkin käyttöoikeus edellyttävät aina riippumattoman, ulkopuolisen tahon jatkuvaa laadunvalvontaa. Valmistajan oman laadunvalvonnan lisäksi ulkopuolinen, hyväksytty taho testaa tuotteita ja varmistaa, että myös sisäiset laadunvalvontatoimenpiteet on tehty sertifiointiohjeiden mukaisesti. Kaikista testauksista ja tarkastuksista raportoidaan sertifioijalle. Sertifikaatin vaatimusten laiminlyönti johtaa sertifikaatin ja laatumerkin käyttöoikeuden menettämiseen. Sertifioija valvoo myös testauslaitosten toimintaa ja tarvittaessa edellyttää vertailutestejä eri laboratorioiden välillä, jotta voidaan varmistua tulosten yhtäpitävyydestä.