Sertifiointivaatimukset

Nordic Poly Mark -merkittyjen tuotteiden ja niissä käytettyjen materiaalien kattavalla testauksella ja valvonnalla varmistetaan, että tuotteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia, kestäviä ja turvallisia.

Materiaalit

Korkealaatuisten tuotteiden edellytyksenä ovat laadukkaat materiaalit. Valmistajan vastuulla on valvoa, että käytettävät muovimateriaalit ovat vaaditun laadun mukaisia ja soveltuvat putken käyttökohteeseen. Materiaalitestauksilla varmistetaan muun muassa materiaalien lämmönkestävyys ja pitkäaikaislujuus.

Tuotteet

Tuotteista tarkistetaan aina, että ne ovat mittatarkkoja ja niiden merkinnät ja ulkonäkö kuten tunnisteraidat ovat selkeitä ja kestävät tuotteen koko käyttöiän. Merkinnät takaavat myös, että tuote-erät ovat jäljitettävissä koko niiden elinkaaren ajan.

Paineenkestävyys

Paineputkien tärkeintä ominaisuutta, paineenkestävyyttä, testataan jatkuvasti. Painekokeet tehdään huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa ja korkeammilla paineilla kuin mitä putken normaalissa käytössä on kestettävä. Muovisten paineputkien mitoituskriteerinä on vähintään 50 vuoden paineenkesto, jota voidaan simuloida esimerkiksi pitämällä ylipaineistettuja putkinäytteitä +80-asteisessa vedessä 1 000 tuntia.

Iskulujuus

Iskulujuuden testaamisella varmistetaan putken kyky kestää mekaanisia iskuja. Viemäriputket testataan –10 °C:n lämpötilassa, jotta voidaan varmistaa niiden iskulujuus pohjoisissa olosuhteissa.

Rengasjäykkyys

Rengasjäykkyydellä määritellään maaviemäreiden SN-luokitus eli putken kyky kestää ulkoista kuormitusta. Rakenneseinämäisistä maaviemäreistä testataan myös niiden rengasjoustavuus: putken on kestettävä 30 prosentin soikeutuminen ja palauduttava sen jälkeen muotoonsa.

Liitosten tiiveys

Liitosten tiiveys on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan taata vuotamaton putkilinja. Esimerkiksi viemäriputkijärjestelmien muhviliitoksia testatessa putken pitää kestää vuotamatta 15 prosentin ja muhvin 10 prosentin soikeutuminen. NPM-merkittyjen järjestelmien tiiveyskokeet tehdään suuremmalla soikeudella kuin EN-standardit edellyttävät.