Certifiering

INSTA-CERT / Nordic Poly Mark

Produkter som märks med Nordic Poly Mark följer en certifieringsordning som fastställts av INSTA-CERT.

Organisationen för certifiering av plaströr i de nordiska länderna – INSTA-CERT – består av certifieringsföretagen:

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige
  • Dancert A/S, Danmark
  • KIWA Inspecta Sertifiointi, Finland
  • Norner, Norge

För varje Nordic Poly Mark produkt finns krav och provningsfrekvenser angivna i ett särskilt dokument kallat SBC (Särskilda Bestämmelser för Certifiering) + ett nummer motsvarande produktens standardnummer, t ex INSTA SBC 12201 för vattenledningar av PE.

Alla dessa dokument finns tillgängliga på  www.insta-cert.net.

I SBC-dokumenten finns tilläggskrav angivna till EN-produktstandarderna för att produkterna skall ha den kvalitetsnivå som vi traditionellt haft i Norden. Tilläggskrav kan t.ex. vara:

  • att tester ska utföras vid lägre temperatur för att säkerställa att produkternas slaghållfasthet är anpassad för vårt nordiska klimat.
  • att muff-fogar ska testas och var täta även vid större ovaliteter än vad EN-standarden föreskriver för att leva upp till tidigare nordisk kravnivå.
  • att tunnväggiga rörprodukter som används i sydeuropa, och som finns inkluderade i EN-standarderna, exkluderas i certifieringsordningen INSTA-CERT/Nordic Poly Mark.

Certifieringsprocessen

För att uppnå Insta-Cert-certifiering och Nordic Poly Mark måste ett typtest utföras av en oberoende provningsanstalt (TI, SP, SINTEF eller VTT). Provningsanstalten utfärdar en typtestrapport som fastställer om produkterna uppfyller ställda krav i produktstandarden och aktuell SBC. Typtestrapporten skickas till tillverkaren som i sin tur vidarebefordrar all dokumentation till INSTA-CERT.

Tillverkaren utför sin egen kontroll under övervakning av provningsanstalten som utför regelbundna inspektioner hos tillverkaren. Provningsanstalten tar även ut slumpmässiga produktprover från tillverkarens lager för att kontrollera om produkterna uppfyller kraven. Om de inte gör det, vidtar INSTA-CERT åtgärder mot tillverkaren som kan innebära att certifieringen Nordic Poly Mark ammattilaisesite.