Föreskrift av NPM i bygghandling

Verifiering av produktkrav enligt AMA Anläggning 10

För att säkerställa önskad kvalitet måste det i bygghandlingar anges vilka kvalitetskrav som ska gälla för produkten och hur verifiering av dessa ska ske.

I AMA Anläggning 10 föreskrivs verifiering av produktkrav i kapitel YE med fyra olika kontrollnivåer. Nivå 1 har den högsta kontrollen och nivå 4 den lägsta. Den som upprättar en bygghandling ska under aktuell kod och rubrik i rörkapitlet (kapitel P) ange den kontrollnivå som önskas för produkten. Om ingen kontrollnivå anges gäller nivå 4 enligt kapitel YE.

I de beskrivningstexter för plaströr som finns i P-kapitlet har kontrollnivå 1 införts för alla typer av plaströr.

Rör märkta med Nordic Poly Mark motsvarar kontrollnivå 1 i AMA 10 medan CE-märkta plaströr motsvarar kontrollnivå 4.

Svenskt Vatten har i Publikation P92 rekommenderat att markavloppsrör ska verifieras enligt nivå 1.

För att säkerställa denna kvalitetsnivå kan nedanstående text anges i bygghandlingarna:

Rör- och rördelar ska vara certifierade till nivå 1 enligt AMA anläggning, och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.