Kuinka eritellä sertifioidut tuotteet?

Rakennushankkeita koskevissa hankinta-asiakirjoissa määritellään tuotteiden laatuvaatimukset ja se, miten vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa.

Kun halutaan varmistaa, että tuotteet ovat edellytettyä laatua ja niitä valvoo jatkuvasti kolmas osapuoli, voidaan hankinta-asiakirjoissa tuotevaatimukset esittää seuraavasti:

”Putkien ja putkiyhteiden on täytettävä tuotestandardin SFS-EN xyz (esim. SFS-EN 12201, kun kyse on PE-paineputkijärjestelmistä) ja INSTA-CERTin julkaiseman INSTA SBC -dokumentin vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on osoitettava riippumattoman INSTA-CERTin sertifioinnilla, josta osoituksena tuotteessa on sertifiointimerkki Nordic Poly Mark (NPM) -merkki.”

NPM-merkkiä voidaan hankintalain 72 §:n mukaan vaatia, koska:

1) NPM-merkinnän perusteet liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena olevien tavaroiden ominaisuuksien määrittelemiseen

2) NPM-merkinnälle asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin

3) NPM-merkinnän perusteet vahvistetaan avoimessa menettelyssä

4) kaikkien valmistajien on mahdollista saada merkki

5) NPM-merkinnälle asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, johon merkintäoikeuden hakija ei voi käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa

Ammattilaiset suosittelevat

Nordic Poly Mark on merkki siitä, että tuotteet täyttävät korkeat pohjoismaiset laatukriteerit ja ovat aina käyttötarkoitukseensa sopivia. Nordic Poly Mark -merkittyjä tuotteita käytettäessä myös rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus on helpommin osoitettavissa.

Yhä useammat ammattilaiset varmistavatkin, että hankkeissa käytettäville muoviputkituotteille on myönnetty NPM-merkki.

  • Sami: ”EN-standardien täyttyminen ei täällä pohjoisissa olosuhteissamme useinkaan riitä, vaan putkille on asetettava tiukemmat vaatimukset. On ehdottoman tärkeää, että putket soveltuvat oloihimme ja kestävät myös roudan ja pakkasen. Arvostamme myös sitä, että tuotteita ja niiden tuotantoa valvoo jatkuvasti sekä valmistaja että ulkopuolinen taho. Tämä varmistaa luotettavuuden ja tasaisen laadun.” (Sami Sillstén, tilaustyöyksikön päällikkö, HSY Vesihuolto)
  • Leo: ”NPM-merkki on jo pitkään ollut pääsääntöisesti vaatimuksena hankkeissamme käytettäville putkille. Pidämme tärkeänä putkien tasalaatuisuutta ja kestävyyttä, mikä takaa niille pitkän käyttöiän.” (Leo Aspholm, verkostopäällikkö, HS-VESI)
  • Matti: ”NPM-merkki tuotteessa kertoo, että tuote on läpäissyt tiukan seulan ennen markkinoille tuloaan. Merkki on selkeä tae siitä, että tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen voi luottaa. Yksi laadun tae on myös se, että tuotteet ovat jäljitettävissä niiden koko elinkaaren ajan.” (Matti Napari, LVI-tarkastaja, Lohjan rakennusvalvonta)
  • Jarno: ”Putkien laatu ja soveltuvuus pohjoismaisiin olosuhteisiin ovat tärkeä valintakriteerimme. Linjanvetonamme on ensisijaisesti aina tarkistaa, onko hankkeessa mahdollista käyttää NPM- merkittyjä tuotteita.” (Jarno Laine, suunnittelupäällikkö, HS-VESI)