Kuinka eritellä sertifioidut tuotteet

Rakennushankkeessa edellytetyn laatutason varmistamiseksi hankinta-asiakirjoissa määritellään tuotteiden laatuvaatimukset ja näiden osoittamistapa.

Rakennuskohteisiin, jotka eivät kuulu julkisia hankintoja säätelevän lainsäädännön piiriin, voidaan vapaasti vaatia, että muoviputkituotteissa on oltava Nordic Poly Mark -merkintä.

Hankinnan kuuluessa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön piiriin ei voida viitata tiettyyn sertifiointimenettelyyn. Näihinkin kohteisiin voidaan kuitenkin selkeästi määritellä tarvittava laatutaso.

Varmistukseksi siitä, että tuotteet ovat edellytettyä laatua ja toivotulla tavalla kolmannen osapuolen valvonnassa, hankinta-asiakirjoihin esitetään seuraavaa erittelytapaa:

Putkien ja putkiyhteiden on täytettävä tilaajan ilmoittaman tuotestandardin (esim. SFS-EN 12201) ja INSTA SBC:n (ks. www.insta-cert.net) tekniset vaatimukset. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi INSTA-CERTin kolmannen osapuolen valvonnalla, jolloin tuotteissa on sertifiointimerkki Nordic Poly Mark tai vastaavalla kolmannen osapuolen sertifioinnilla.