INSTA-CERT/Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark -merkityt tuotteet täyttävät INSTA-CERTin vahvistaman sertifiointimenettelyn vaatimukset.

Muoviputkien pohjoismainen sertifiointiryhmä INSTA-CERT koostuu seuraavista sertifioijista:

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ruotsi
  • Dancert A/S, Tanska
  • Inspecta Sertifiointi Oy, Suomi
  • Norner, Norja

Nordic Poly Mark -merkittyjä tuotteita koskevat vaatimukset ja testaustaajuudet on esitetty tuotekohtaisessa sertifiointiohjeessa SBC + numero (sama kuin tuotestandardin numero), esim. PE vesijohtoputkille INSTA SBC 12201.

Sertifiointiohjeet (SBC:t) löytyvät nettisivulta www.insta-cert.net

SBC:ssä esitetään myös mahdolliset muut kuin tuotestandardin sisältämät vaatimukset. Näillä sertifiointiohjeissa esitetyillä lisävaatimuksilla pyritään pitämään tuotteiden laatutaso perinteisellä pohjoismaisella tasolla.

Lisävaatimukset voivat esimerkiksi olla:

  • Iskulujuuden testauslämpötila: iskulujuus määritetään alhaisemmassa lämpötilassa vastaten ilmasto-olosuhteitamme.
  • Maaviemäriputkien muhviliitosten testausparametrit: tiiviyskoe tehdään suuremmalla soikeudella kuin mitä EN-standardi edellyttää aikaisemman pohjoismaisen vaatimustason säilyttämiseksi.
  • Tuotevalikoiman rajaus: muualla Euroopassa käytössä olevia ohutseinämäisiä putkituotteita ei ole sisällytetty INSTA-CERT sertifiointiohjelmaan.

Sertifiointimenettely

Tuotteen INSTA-CERT sertifiointi ja merkitseminen Nordic Poly Mark -laatumerkillä edellyttää riippumattoman tahon (esim. VTT, SP, TI tai SINTEF) tekemää tuotteen tyyppitestausta sekä valmistusolosuhteiden tarkastusta. Tyyppitestauksesta ja tarkastuksesta laaditaan raportit, joista ilmenee täyttyykö tuotestandardin ja sertifiointiohjeen (SBC) vaatimukset. Raportit lähetetään valmistajalle, joka toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat INSTA-CERTille.

Valmistaja tekee jatkuvaa omaa sisäistä valvontaa, jota testauslaitos valvoo säännöllisin tarkastuskäynnein sertifiointi mukaisesti. Ulkoiseen laadunvalvontaan kuuluu että testauslaitos ottaa pistokokein näytteitä valmistajan varastosta tarkistaakseen, että tuotteet täyttävät vaatimukset. Jos todetaan poikkeamia, INSTA-CERT ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, joista ankarimpana on sertifikaatin peruuttaminen – ja siten merkin käyttöoikeuden menettäminen.

Testaus ja valvonta