Sertifiointivaatimukset

Alla olevassa taulukossa vertaillaan muoviputkituotteille asetettuja vaatimuksia

  • Sertifioituina aiempien kansallisten standardien (SFS, SS, NS ja DS) mukaan
  • Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen mukaan – CE-merkintä
  • Sertifioituina Nordic Poly Mark -laatumerkillä

Taulukosta käy ilmi että Nordic Poly Markilla merkityt putket ovat samaa laatutasoa kuin aiemmat SFS-merkityt putket.

CE-merkinnän vaatimustaso on paljon alhaisempi, kuten taulukosta näkyy.

Kuvaus/ominaisuudet INSTA-CERT
Nordic Poly Mark
CE-merkintä
Viemäri Paine Viemäri Paine
Tuotteen sertifiointi:
Tyyppitestaus, riippumaton taho
Sisäinen tarkastus
Ulkoinen tarkastus, riippumaton taho
++
++
++
++
++
++

+(1)
– (2)

+(1)
– (3)
Materiaalit:
Tiheys, PE/PP/PVC
Sulaindeksi, PE/PP
Lämpöstabiliteetti, PP/PE
K-arvo, PVC
Pehmenemispiste, PVC
Pitkäaikaislujuus
++
++
++
++
+
EK
++
++
++
++
++
++

EK

+ ilm.
Tuote:
Mitat
Ulkonäkö
Merkintä
Pinnan laatu
Pituussuuntainen muodonpysyvyys
Sulaindeksin muutos
Iskulujuus
Rengasjäykkyys
Paineenkestävyys
Metyleenikloridi, PVC
Säänkestävyys
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
EK
++
++
++
++
++
++
++
EK
++
++
++
ilm.


ilm.


ilm.+

Järjestelmä:
Liitosten tiiveys
Maakuorman ja korkean lämpötilan yhteisvaikutuksen kesto (BLT) (maaviemärit)
Lämpötilanvaihtelukoe (kiinteistöviemärit)
Juomavesikelpoisuus
++
++
++EK
++
EK
EK++
+ilm.

++EK
+ilm.
EK
EK(4)

Vaatimusten vertailu

++ Nykyisen tason mukainen

+ Nykyistä alhaisempi taso

Ei sisälly

EK Ei koske kyseistä käyttötarkoitusta

ilm. Valmistajan ilmoittama arvo vaaditaan

(1) Valmistaja määrittää sisäisen valvonnan kattavuuden.

(2) Palo-ominaisuudet kolmannen osapuolen valvonnassa luokituksesta riippuen.

(3) Juomavesikelpoisuuden arvioinnin tekee riippumaton taho.

(4) CE-merkintään sisältyvät haitallisia aineita koskevat vaatimukset ovat vielä työn alla, joten tasojen suhdetta nykyisiin vaatimuksiin Tanskassa ja Suomessa ei tiedetä.