Hvordan beskrive sertifiserte produkter

Som innkjøper til private formål som ikke dekkes av loven om offentlige anskaffelser, kan man fritt forlange at plastrørprodukter skal være merket med Nordic Poly Mark.

I forbindelse med anskaffelser som omfattes av loven om offentlige anskaffelser er det sannsynligvis lovstridig å henvise til en spesifikk sertifiseringsordning.

 

For å være sikret produkter med ønsket kvalitet og ønsket omfang av tredjeparts kontroll så foreslås følgende formulering::

Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produktstandard og INSTA SBC (se www.insta-cert.net). Dette skal være kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark – eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.