Sertifisering

Insta-Cert / Nordic Poly Mark

Produkter som merkes med Nordic Poly Mark inngår i en sertifiseringsordning som er fastsatt av Insta-Cert.

Organisasjonen for sertifisering av plastrør i Norden – Insta-Cert – består av sertifiseringsorganene:

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige
  • Dancert A/S, Danmark
  • Inspecta Sertifiointi, Finland
  • Norner, Norge

For hvert produkt merket med Nordic Poly Mark er krav og prøvningsfrekvenser angitt I et spesielt dokument som kalles INSTA SBC (spesielle bestemmelser for sertifisering) + et nummer (produktstandardens nummer). F.eks. INSTA SBC 12201 for PE trykkrør for vannforsyning.

Alle disse dokumentene er tilgjengelige på www.insta-cert.net.

I SBCene er det beskrevet tilleggskrav til kravene i produktstandardene for at produktene skal ha det kvalitetsnivå som vi tradisjonelt har hatt i Norden. Slike tilleggskrav kan for eksempel være:

  • at tester skal utføres ved lavere temperatur for å sikre at produktenes slagfasthet er tilpasset vårt nordiske klima.
  • at muffeskjøter skal testes og være tette selv ved større ovalitet enn angitt i EN-standarden for at de skal leve opp til tidligere nordisk kravnivå.
  • at tynnveggede rørprodukter som brukes i sydeuropa, og som er inkluderte i EN-standardene, ekskluderes i sertifiseringsordningen Insta-Cert/Nordic Poly Mark.

Sertifiseringsprosessen

For å få et produkt sertifisert og merket med Nordic Poly Mark hos Insta-Cert må det først utføres en typetest ved et uavhengig, akkreditert testinstitutt (f.eks. SINTEF, SP eller andre). Testinstituttet utsteder en typetestrapport hvor det fastslås om produktet oppfyller kravene i produktstandarden og SBCen.

Produsenten utfører sin egen kontroll under overvåkning av testinstituttet som foretar jevnlige inspeksjoner. Testinstituttet tar også stikkprøver fra produsentens lager for å kontrollere at produktene oppfyller kravene. Hvis de ikke gjør det iverksetter Insta-Cert tiltak mot produsenten som kan innebære tilbaketrekking av sertifikatet – og dermed retten til å bruke merket.

Den løpende kontrollen